Header image

Dotazník školní družiny

Dotazník pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu

Dobrý den, vážení rodiče, 
věnujte, prosím, několik minut svého času k vyplnění následujícího krátkého dotazníku, velmi nám to pomůže ke zkvalitnění práce ve školní družině.

Vyplnit dotazník!