Header image

Mandava - Kočka

Školní družina se také připojila ke školnímu projektu VODA

Ve středu 18. května se všechna oddělení  vypravila  pozorovat faunu a floru na řece Mandavě  a u rybníku Kočka.

Děti sledovaly rostlinu, kterou unášel proud vody, rostliny, které rostly u břehu, opravené a nově zrekonstruované koryto řeky Mandavy. Došli jsme až k rybníku Kočka. Viděli jsme přilétnout volavku popelavou, kačery a plovoucí divokou kachnu se svými mláďátky. Děti si poslechly „Příběh o vodě“, dozvěděly se, proč je voda pro život na Zemi důležitá, a plnily kvíz o vodě.

Vodní odpoledne se nám vydařilo a těšíme se na další zajímavé projekty.