Header image

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V ŠD

Ani o pololetních prázdninách se děti ve školní družině nenudily

Hrály deskové hry, pak „na rodinu“ a stačili jsme vyrobit i ptáčky na větvičce. Ještě před obědem jsme si zahráli velké pexeso. Cestou z oběda jsme u rybníka u Billy nakrmili kačenky tvrdým usušeným pečivem. Děti si prázdninový den v družině užily.

Blanka Marcziová