Header image

Lego Hrátky

Lego dovádění v ŠD

Pondělní odpoledne se ve 3. oddělení (2. třída) neslo v duchu stavebnice LEGA.
Děti měly za úkol postavit nějakou stavbu z lega. Samy se rozdělily do skupin a začalo veliké stavební umění. Pomáhaly si, radily se, diskutovaly a výsledek stál za to! Každá stavba byla zajímavá a něčím výjimečná.

B. Marcziová