Header image

Sběr kaštanů

Další vydařené odpoledne v ŠD

Ve středu 12. října se vydalo 3. oddělení (2. třída) na další podzimní akci. Tentokrát jsme šli sbírat
kaštany pro zvířátka na zimu. Děti sbíraly kaštany a zaběhaly si v listí. Našli jsme i malá kaštánčí
miminka, kaštany ještě ve své zelené skořápce a občas na nás nějaký kaštan spadl rovnou ze stromu.
Při zpáteční cestě jsme byli pozváni do nové pekárny NÁŠ CHLÉB – VAŠE PEKÁRNA. Dostalo se nám
naučné přednášky o nopalovém fermentovaném chlebu a všichni jsme tento chléb a celozrnné
rohlíky s ovesnými vločkami ochutnali. Obojí bylo výborné.
A tak jsme kaštanové odpoledne zakončili příjemnou exkurzí i s malou svačinkou. Děti byly nadšené.