Header image

BESIP ve školní družině

Duben – měsíc bezpečnosti

V pátek 12. dubna se sešla všechna oddělení školní družiny na školní zahradě a hřišti. Připravili jsme
pro děti dopravní odpoledne. Celkem byly připraveny tři stanoviště s úkoly. Na prvním děti poznávaly
dopravní značky podle obrázku a určovaly důležitá telefonní čísla. Na dalším stanovišti si opakovaly
znalosti ze zdravovědy a zkoušely ošetřit drobná zranění. Na posledním projížděly na koloběžkách a
kolech překážkovou dráhu postavenou na školním hřišti. Dráhu si vyzkoušely projet i všechny paní
vychovatelky. Celé odpoledne se vydařilo a všem se moc líbilo.