Header image

Čarodějnické odpoledne

Čarodějnické ostrovy

Poslední dubnové odpoledne se na Ostrov hudby, tance a legrace slétl roj čarodějnic a čarodějů.
Přilétli si vyzkoušet své čarodějnické dovednosti. Házeli koštětem do dálky, prolézali obří pavučinu,
vyzkoušeli si překážkovou dráhu a snažili se zasáhnout jedovaté hady a pavouky. Svůj slet zakončili
čarodějnickou diskotékou a spokojeně odletěli vstříc dalšímu dobrodružství.