Header image

Květinové hry

Družinové děti soutěžily

V úterý 21. 5. se naše tělocvična proměnila v květinovou louku. Z dětí se staly pilné včeličky, které
rády poletují a soutěží. Jen co přilétly na louku, běhaly mezi květinami na variaci hry „škatulata,
batulata“. Pak závodily v družstvech a sbíraly po louce květy do kyblíčků. Nakonec si zahrály
květinovou honěnou a spokojeně odletěly do svých úlů.