Header image

Ostrov hudby a tance

Školní družina tančila

Děti ze školní družiny dorazily v pátek 24. 5. na OSTROV HUDBY, TANCE A LEGRACE. Užily si společně
pouštění písniček na přání. Každý si vybral a pustil svoji oblíbenou písničku. Všichni jsme si pořádně
zatancovali a zazpívali a vyplouváme konečně k cíli.