Header image

Podzimní procházka

Sběr kaštanů

V pátek se školní družina vypravila do okolí školy sbírat kaštany. Cestou jsme pozorovali, jak se příroda na podzim mění. Pojmenovávali a rozeznávali jsme jehličnaté stromy. Nasbírané kaštany jsme vysypali na školní zahradě do přihrádky.