Header image

Příprava na pevnině

Než školní družina vypluje za pokladem

V letošním roce se děti ze školní družiny budou plavit na různé ostrovy. Než vyplujeme za pokladem,
čekala nás v září spousta práce. Seznámili jsme se s pravidly plavby, s piráty z ostatních lodí a jejími
kapitány. Každé oddělení si vymyslelo název lodi, svůj pokřik a vytvořilo svoji vlajku. Ve středu 27. září
se všechny posádky sešly na školní zahradě a navzájem se představily. A teď už vzhůru směr
Přírodovědné ostrovy.