Header image

První jarní den

ŠD vítala jaro

Ve středu 20. března začalo JARO. Všechna oddělení školní družiny se vypravila na Hrádek. Pod
Hrádkem na nepoužívané silnici děti nakreslily křídou spoustu jarních kytiček. Pak jsme si jarní kytičky
vyjmenovávali, zaběhali si na louce a lesíkem vystoupali k Hrádku, odkud jsme si prohlédli Varnsdorf
a jeho okolí. Tímto jsme přivítali JARO.