Header image

Pololetní prázdniny

Provoz ŠD 4.2.

4. 2. (pololetní prázdniny): 7:00 - 15:00
Na oběd jdeme do jídelny při ZŠ Edisonova.
Cena oběda 41,- Kč
Peníze předejte p. vychovatelce.