Header image

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Pozvánka pro budoucí prvňáčky

Informace pro budoucí prvňáčky
(odkaz)

 

Desatero pro budoucí prvňáky

  1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče, umím pozdravit.

  1. Umím správně vyslovit všechny hlásky (nebo chodím trénovat výslovnost na logopedii).

  1. Umím komunikovat s dospělými, klást otázky, srozumitelně se vyjadřovat ve větách.

  1. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

  1. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce mašličku.

  1. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

  1. Dokážu si sám uložit věci do školní tašky.

  1. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jídle si umýt ruce.

  1. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

  1. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.